تماس با دکترا تست: ۰۲۱۶۶۹۸۹۲۴۸ تاریخ امروزسه شنبه , ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

منابع آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی

منابع آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسیمنابع آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی

 

این مقاله مختص رشته آموزش زبان انگلیسی جزو رشته های امتحانی گروه زبان میباشد که میتوانید منابع این رشته را از بین منابع آزمون دکتری گروه زبان انتخاب و مطالعه کنید.

بسیاری از داوطلبان بر این باورند موفقیت در آزمون دکتری بسیار سخت است و مسیر دشواری پیش روی آنان قرار گرفته است. پرسش بسیاری از دانش آموختگان در رابطه با زمان ثبت نام در کنکور دکتری، شرایط و ضوابط ثبت نام، تفاوت میان دکتری دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد، بهترین منابع کنکور آزمون دکتری سراسری و آزاد، طریقه موفقیت در مصاحبه دکتری و دیگر پرسش های متداول یست که در موفقیت و یا عدم موفقیت آنان تاثیر خواهد داشت.

پیش از سال ۱۳۹۶ ثبت نام در کنکور مقطع دکتری دانشگاه آزاد و سراسری تفکیک شده و جدا از یکدیگر انجام و برگزار میشد اما از سال ۹۶ به بعد آزمون های دانشگاه های سراسری و آزاد مقطع دکتری در هم ادغام شد بطوریکه داوطلبان کنکور مقطع دکتری تنها نیاز است یک دفترچه ثبت نام آزمون تهیه نموده و در یک آزمون مشترک شرکت نمایند. از آنجایی که سوالات یکسان و یکنواخت طراحی می شود داوطلبان دانشگاه ها بایستی منابع یکسانی را تهیه و مطالعه نمایند. در ادامه به منابع آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی اشاره خواهد شد.

داوطلبان مقطع دکتری توجه داشته باشند مطابق سرفصل دروس امتحانی که در آزمون کتبی دارند منابع را مطالعه کنند و از آنجایی که منابعی برای سرفصل های امتحانی ارائه نشده است می توانند قبل از مطالعه منابع با مشاوران مجموعه در تماس باشند. منابع آزمون دکتری را مباحثی همچون استعداد تحصیلی با ضرایب یک، زبان انگلیسی با ضریب یک، دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب چهار عناوین این رشته ها را تشکیل می دهند.

 

پیش از تهیه منابع آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی زیر مجموعه زبان می توانید از طریق شماره تماس ۰۲۱۶۶۹۸۹۲۴۸ از سراسر کشور از ساعت ۹ صبح الی ۷ عصر با مشاوران دکترا تست در تماس باشید.

لیست دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی

 

دروس در سطح کارشناسی:

۱)زبان شناسی
 • کتاب Fromkin, V., Rodman, R., Hyams, N. (2007). An introduction to Language. New York, Thomson Wordsworth.
 • کتاب Cook, G. (1989). Discourse. Hong Kong: Oxford University Press.
 • کتاب Richards, J. C., Schmidt, R. (2002). Longman dictionary of language teaching and applied linguistics. Essex: Pearson Education

 

دروس در سطح کارشناسی ارشد:

۱)آزمون سازی زبان
 • کتاب Testing in language programs, by James Dean Brown
 • کتاب Language Testing, by McNamara
۲)روش تحقیق در مسائل آموزش زبان
 • کتاب Research Methods in Applied Linguistics, by Dornyei.
 • کتاب Second Language Research Methods, by Seliger and Shohamy.
۳)مسائل آموزش زبان ( نظریه ها و مهارت ها )
 • کتاب Key Terms in Second Language Acquisition, by William VanPatten
 • کتاب Second Language Learning Theories, by Mitchell and Myles
 • کتاب Second Language Acquisition, by Gass and Selinker (pp. 121-258)
۴)اصول و روش تدریس
 • کتاب Brown, H. D. (2001). Teaching by Principles: An Interaction Approach to Language Pedagogy. (Second Edition). New York: Longman Inc.
 • کتاب Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and Principles in Language Teaching. (Second Edition). Oxford: Oxford University Press.
 • کتاب Methodology in language teaching by Richards and Renandya
۵)تهیه و تدوین مطالب درسی
 • کتاب Teaching ESL/EFL Reading and Writing by Nation
 • کتاب Task based language teaching by Ellis

 

لیست منابع برای دروس استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی

دروس استعداد تحصیلی

 • استعداد تحصیلی ، نویسندگان : هادی مسیح خواه و محمد وکیلی انتشارات فرهنگ

دروس زبان انگلیسی

 • کتاب های تخصصی انتشارات سمت ، ۱۱۰۰ لغت ضروری