تماس با دکترا تست: ۰۲۱۶۶۹۸۹۲۴۸ تاریخ امروزسه شنبه , ۲۵ آبان ۱۴۰۰

منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 

منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

منابع آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 

این مقاله مختص رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی جزو رشته های امتحانی گروه علوم انسانی میباشد که میتوانید منابع این رشته را از بین منابع آزمون دکتری گروه علوم انسانی انتخاب و مطالعه کنید.

خیلی از دانش اموختگان براین باورند موفقیت در آزمون دکتری بسیار سخت است و مسیر دشواری پیش روی آنان قرار گرفته است. پرسش بسیاری از دانش آموختگان در رابطه با زمان ثبت نام در کنکور دکتری، شرایط و ضوابط ثبت نام، تفاوت میان دکتری دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد، بهترین منابع کنکور آزمون دکتری سراسری و آزاد، طریقه موفقیت در مصاحبه دکتری و دیگر پرسش های متداول یست که در موفقیت و یا عدم موفقیت آنان تاثیر خواهد داشت.

پیش از سال ۱۳۹۶ ثبت نام در کنکور مقطع دکتری دانشگاه آزاد و سراسری تفکیک شده و جدا از یکدیگر انجام و برگزار میشد اما از سال ۹۶ به بعد آزمون های دانشگاه های سراسری و آزاد مقطع دکتری در هم ادغام شد بطوریکه داوطلبان کنکور مقطع دکتری تنها نیاز است یک دفترچه ثبت نام آزمون تهیه نموده و در یک آزمون مشترک شرکت نمایند. از آنجایی که سوالات یکسان و یکنواخت طراحی می شود داوطلبان دانشگاه ها بایستی منابع یکسانی را تهیه و مطالعه نمایند. در ادامه به منابع آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی اشاره خواهد شد.

داوطلبان مقطع دکتری توجه داشته باشند مطابق سرفصل دروس امتحانی که در آزمون کتبی دارند منابع را مطالعه کنند و از آنجایی که منابعی برای سرفصل های امتحانی ارائه نشده است می توانند قبل از مطالعه منابع با مشاوران مجموعه در تماس باشند. منابع آزمون دکتری را مباحثی همچون استعداد تحصیلی با ضرایب یک، زبان انگلیسی با ضریب یک، دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب چهار عناوین این رشته ها را تشکیل می دهند.

 

پیش از تهیه منابع آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی زیر مجموعه علوم انسانی می توانید از طریق شماره تماس  ۰۲۱۶۶۹۸۹۲۴۸ از سراسر کشور از ساعت ۹ صبح الی ۷ عصر با مشاوران دکترا تست در تماس باشید.

لیست دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 

دروس در سطح کارشناسی:

۱)روش تحقیق در جغرافیا
 • حافظ نیا، محمدرضا، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران؛ انتشارات سمت، ۱۳۸۹ ،
 • نعمت‌زاده، شهین، کتاب‌شناسی توصیفی روش تحقیق،
 • مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، تهران: ۱۳۶۶ ،
 • ایان‌های: احمدپور، احمد، محمد اسکندری،
 • روش‌های تحقیق کیفی در جغرافیای انسانی، انتشارات سمت ، جیمز ام لیندسی: رضوانی، محمدرضا،
 • روش‌های تحقیق در جغرافیای انسانی ، پوراحمد، اسکندری،
 • روش‌های تحقیق کیفی در جغرافیای انسانی، انتشارات سمت.
۲)جغرافیای روستایی
 • مبانی جغرافیای روستایی، دکتر عباس سعیدی ،
 • جغرافیای روستایی ایران، دکتر مسعود مهدوی

 

دروس در سطح کارشناسی ارشد

۱)دیدگاه ها و نظریه های توسعه روستایی
 • آسایش، حسین، (۱۳۸۳)،
 • اصول و روش‌های برنامه‌ریزی روستایی، پیام نور ، افراخته، حسن (۱۳۸۷)،
 • مقدمه‌ای بر برنامه‌ ریزی سکونتگاه‌های روستایی، گنج هنر ، مهدوی، مسعود (۱۳۸۳)،
 • مقدمه‌ای بر جغرافیای روستایی ایران، سمت ، معصومی اشکوری، سیدحسن (۱۳۸۵)،
 • اصول و روش‌های برنامه‌ریزی منطقه مطیعی لنگرودی، سیدحسن (۱۳۸۲)،
 • برنامه‌ ریزی روستایی با تأکید بر ایران، جهاد دانشگاهی مشهد ، سعیدی، عباس (۱۳۸۳)،
 • مبانی جغرافیای روستایی، سمت ، زیاری، کرامت‌ا… (۱۳۸۳)،
 • اصول و روش‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای، یزد ، رضوانی، محمدرضا، (۱۳۸۳)،
 • مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران، قومس ، رضوانی، علی اصغر، (۱۳۸۰)،
 • روابط متقابل شهر و روستا با تأکید بر ایران، پیام نور ، حسینی ابری، سیدحسن، (۱۳۸۰)،
 • مدخلی بر جغرافیای روستایی ایران، دانشگاه اصفهان ، حسین‌زاده دلیر، کریم، (۱۳۸۳)،
 • برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، سمت ، پاپلی یزدی، محمدحسین، (۱۳۸۱)،
 • نظریه‌های توسعه روستایی، سمت ، آسایش، حسین، (۱۳۸۱)،
 • برنامه‌ریزی روستایی در ایران، پیام نور ، آسایش، حسین، (۱۳۸۱)،
 • اصول و روش‌های برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، پیام نور
۲)تکنیک ها و روش های برنامه ریزی روستایی
 • تصمیم گیری کاربردی رویکردMADM، دکتر عادل آذر نشر نگاه
 • پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی-اقتصادی با استفاده از نرم افزار spss. دکتر خلیل کلانتری
 • تحلیل داده های پرسشنامه ای به کمک نرم افزار spss22 ابراهیم فربد و همکاران
  مدل های کمی در برنامه ریزی منطقه ای، شهری و روستایی، دکتر خلیل کلانتری
 • راهنمای جامع مدل های کاربردی GIS در برنامه ریزی های شهری، روستایی و محیطی، فاضل نیا و حکیم دوست و بلیانی، دانشگاه زابل انتشارات آزاد پیما
 • تکنیک ها و برنامه ریزی توریسم، جعفر کریمی و محمدرضا محبوب فر ، انتشارات ارکان دانش
 • کاربرد روش های تصمیم گیری چند شاخصه در جغرافیا، دکتر مهدی پورطاهری، انتشارات سمت
 • کاربرد مدل ها و فنون تصمیم گیری در جغرافیا (با تأکید بر برنامه ریزی روستایی، شهری و گردشگری) نویسنده: علی حاجی نژاد – احدالله فتاحی – ابوذر پایدار، نام ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

 

لیست منابع برای دروس استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی

دروس استعداد تحصیلی

 • استعداد تحصیلی ، نویسندگان : هادی مسیح خواه و محمد وکیلی انتشارات فرهنگ

دروس زبان انگلیسی

 • کتاب های تخصصی انتشارات سمت ، ۱۱۰۰ لغت ضروری