تماس با دکترا تست: ۰۲۱۶۶۹۸۹۲۴۸ تاریخ امروزدوشنبه , ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

منابع آزمون دکتری زیست شناسی جانوری فیزیولوژی

منابع آزمون دکتری رشته زیست شناسی جانوری فیزیولوژیمنابع آزمون دکتری رشته زیست شناسی جانوری فیزیولوژی

 

این مقاله مختص رشته زیست شناسی جانوری فیزیولوژی جزو رشته های امتحانی گروه علوم پایه میباشد که میتوانید منابع این رشته را از بین منابع آزمون دکتری گروه علوم پایه انتخاب و مطالعه کنید.

بسیاری از داوطلبان بر این باورند موفقیت در آزمون دکتری بسیار سخت است و مسیر دشواری پیش روی آنان قرار گرفته است. پرسش بسیاری از دانش آموختگان در رابطه با زمان ثبت نام در کنکور دکتری، شرایط و ضوابط ثبت نام، تفاوت میان دکتری دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد، بهترین منابع کنکور آزمون دکتری سراسری و آزاد، طریقه موفقیت در مصاحبه دکتری و دیگر پرسش های متداول یست که در موفقیت و یا عدم موفقیت آنان تاثیر خواهد داشت.

پیش از سال ۱۳۹۶ ثبت نام در کنکور مقطع دکتری دانشگاه آزاد و سراسری تفکیک شده و جدا از یکدیگر انجام و برگزار میشد اما از سال ۹۶ به بعد آزمون های دانشگاه های سراسری و آزاد مقطع دکتری در هم ادغام شد بطوریکه داوطلبان کنکور مقطع دکتری تنها نیاز است یک دفترچه ثبت نام آزمون تهیه نموده و در یک آزمون مشترک شرکت نمایند. از آنجایی که سوالات یکسان و یکنواخت طراحی می شود داوطلبان دانشگاه ها بایستی منابع یکسانی را تهیه و مطالعه نمایند. در ادامه به منابع آزمون دکتری رشته زیست جانوری فیزیولوژی اشاره خواهد شد.

داوطلبان مقطع دکتری توجه داشته باشند مطابق سرفصل دروس امتحانی که در آزمون کتبی دارند منابع را مطالعه کنند و از آنجایی که منابعی برای سرفصل های امتحانی ارائه نشده است می توانند قبل از مطالعه منابع با مشاوران مجموعه در تماس باشند. منابع آزمون دکتری را مباحثی همچون استعداد تحصیلی با ضرایب یک، زبان انگلیسی با ضریب یک، دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب چهار عناوین این رشته ها را تشکیل می دهند.

 

پیش از تهیه منابع آزمون دکتری رشته زیست شناسی جانوری فیزیولوژی زیر مجموعه علوم پایه می توانید از طریق شماره تماس ۰۲۱۶۶۹۸۹۲۴۸ از سراسر کشور از ساعت ۹ صبح الی ۷ عصر با مشاوران دکترا تست در تماس باشید.

لیست دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری رشته زیست جانوری فیزیولوژی

 

دروس در سطح کارشناسی:

۱)فیزیولوژی جانوری
 • فیزیولوژی پزشكی گایتون و هال ویرایش دوازدهم ۲۰۱۱ [جان هال]؛مترجمین اصغر قاسمی، مسلم محمدی، تهران، خسروی، ۱۳۹۱؛
 • فیزیولوژی پزشكی گانونگ / [كیم‌ای. بارت … و دیگران]؛ با مقدمه و زیرنظر علی حائری روحانی، وهاب باباپور، سعید خامنه؛ ترجمه رضا بدل‌زاده، كامران قاسمی، علی راستگار فرح زاده، تهران، رودگون، سیناطب، ۱۳۹۲؛
 • فیزیولوژی برن و لوی / ‍[رابرت برن … و دیگران]؛ مترجم محمدرضا بیدگلی؛ تحت نظارت احمد رستمی … [و دیگران]، تهران، تیمورزاده، طبیب، ۱۳۸۳؛
 • مبانی فیزیولوژی جانوری / تألیف كریستوفر د. مویز، پاتریشیا م. شولت؛ ترجمه آمنه رضایوف … [و دیگران]. ویرایش دوم، تهران، فاطمی، ۱۳۹۰؛
۲)بیوشیمی
 • بیوشیمی عمومی (جلد ۱ و ۲) تالیف دکتر پرویز شهبازی، دکتر ناصر ملک نیا؛
 • مبانی بیوشیمی لنین جر، ترجمه دکتر رضا محمدی؛
۳)زیست شناسی سلولی و مولکولی
 • زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش، مترجم دکتر رضا یوسفی؛
 • مبانی زیست شناسی سلولی مولکولی، دورو برتیس و دورو برتیس، ترجمه، سید علی حسینی تهرانی و محمود عرفانیان احمد پور؛

 

دروس در سطح کارشناسی ارشد:

۱)فیزیولوژی سیستم عصبی مرکزی و فیزیولوژی غشاء سلولی
 • بیوشیمی غشاء: غشاها و اعمال سلولی آنها، مؤلفین: ج. بی فینن، راجر کولمن، ‏‫آر.اچ مایکل، مترجمین: علیرضا خوشدل …[و دیگران]، ‏انتشارات آدنا، ‏‫‏۱۳۹۰؛‏
 • زیست‌شناسی غشاء سلول، مؤلفین: مصطفی عبادی، اعظم‌الملوک ناعمی‌، نگار خدایی‌نیا، انتشارات کتابخانه فرهنگ‏‫، ۱۳۹۰؛
 • ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ غ‍ش‍اء، مؤلف: ح‍س‍ی‍ن‌ م‍دن‍ی‌، انتشارات ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی اص‍ف‍ه‍ان‌‏‫‏، ۱۳۸۳؛
 • فیزیولوژی غشاء: ساختمان و عملکرد، مؤلف: محبوبه سترکی، انتشارات مانی‏‫، ۱۳۹۰؛
 • ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ غ‍ش‍اء سلول: پروتئین‌های انتقال‌دهنده غشایی، گیرنده‌های غشایی و کانال‌های یونی، مؤلفین: مرتضی بخشش، اسفندیار حیدریان، انتشارات رامان‏‫‏، ۱۳۸۷؛
 • بیوانرژتیک و انتقال پیام، مؤلفین: مایکل‌ام. کاکس، دیوید‌‌ال. نلسون، مترجم: اکبر جعفرنژاد، انتشارات جعفری، ‏‫۱۳۹۰؛
 • ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ پ‍ی‍ام‌ در س‍ل‍ول‌، مؤلف: گ‍ره‍ارد ک‍راوس، مت‍رج‍م‍ین: رض‍ای‍اری و م‍ح‍س‍ن‌ زرگ‍ر، انتشارات ن‍ام‍دار‏‫‏‏، ۱۳۸۴؛
 • غشاهای بیولوژیک و انتقال پیام، مؤلفین: مایکل‌ام. کاکس، دیوید‌‌ال. نلسون، مترجم: اکبر جعفرنژاد، انتشارات جعفری، ‏‫۱۳۹۰؛
 • م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ س‍ل‍ول، مؤل‍ف:‌ س‍ه‍راب‌ ح‍اج‍ی‌زاده‌، م‍ؤس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده، انتشارات طب‍ی‍ب‌، ۱۳۸۰؛
 • مسیرهای انتقال پیام، مؤلفین: جرمی‌مارک برگ، جان ال. تیمشکو، لوبرت استرایر، مترجمین: جواد محمد نژاد… [و دیگران]، انتشارات اطمینان‏‫، ۱۳۹۱؛
 • برن، رابرت و ماتیو، لوی. فیزیولوژی پزشكی. مترجم محمدرضا بیگدلی، نشر طبیب؛
 • گایتون، آرتورسی و جان. ای. هال. فیزیولوژی پزشكی. مترجمان حوری سپهری، علی راستكار فرج‌زاده و كامران قاسمی، نشر كتاب ارجمند؛
 • گانونگ، ویلیام. اف، كلیات فیزیولوژی پزشكی، مترجم فرج شادان، نشر چهر؛

 

لیست منابع برای دروس استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی

دروس استعداد تحصیلی

 • استعداد تحصیلی ، نویسندگان : هادی مسیح خواه و محمد وکیلی انتشارات فرهنگ

دروس زبان انگلیسی

 • کتاب های تخصصی انتشارات سمت ، ۱۱۰۰ لغت ضروری