تماس با دکترا تست: ۰۲۱۶۶۹۸۹۲۴۸ تاریخ امروزدوشنبه , ۲۴ آبان ۱۴۰۰

منابع آزمون دکتری ترجمه

منابع آزمون دکتری رشته ترجمهمنابع آزمون دکتری رشته ترجمه

 

این مقاله مختص رشته ترجمه جزو رشته های امتحانی گروه زبان میباشد که میتوانید منابع این رشته را از بین منابع آزمون دکتری گروه زبان انتخاب و مطالعه کنید.

بسیاری از داوطلبان بر این باورند موفقیت در آزمون دکتری بسیار سخت است و مسیر دشواری پیش روی آنان قرار گرفته است. پرسش بسیاری از دانش آموختگان در رابطه با زمان ثبت نام در کنکور دکتری، شرایط و ضوابط ثبت نام، تفاوت میان دکتری دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد، بهترین منابع کنکور آزمون دکتری سراسری و آزاد، طریقه موفقیت در مصاحبه دکتری و دیگر پرسش های متداول یست که در موفقیت و یا عدم موفقیت آنان تاثیر خواهد داشت.

پیش از سال ۱۳۹۶ ثبت نام در کنکور مقطع دکتری دانشگاه آزاد و سراسری تفکیک شده و جدا از یکدیگر انجام و برگزار میشد اما از سال ۹۶ به بعد آزمون های دانشگاه های سراسری و آزاد مقطع دکتری در هم ادغام شد بطوریکه داوطلبان کنکور مقطع دکتری تنها نیاز است یک دفترچه ثبت نام آزمون تهیه نموده و در یک آزمون مشترک شرکت نمایند. از آنجایی که سوالات یکسان و یکنواخت طراحی می شود داوطلبان دانشگاه ها بایستی منابع یکسانی را تهیه و مطالعه نمایند. در ادامه به منابع آزمون دکتری رشته ترجمه اشاره خواهد شد.

داوطلبان مقطع دکتری توجه داشته باشند مطابق سرفصل دروس امتحانی که در آزمون کتبی دارند منابع را مطالعه کنند و از آنجایی که منابعی برای سرفصل های امتحانی ارائه نشده است می توانند قبل از مطالعه منابع با مشاوران مجموعه در تماس باشند. منابع آزمون دکتری را مباحثی همچون استعداد تحصیلی با ضرایب یک، زبان انگلیسی با ضریب یک، دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب چهار عناوین این رشته ها را تشکیل می دهند.

 

پیش از تهیه منابع آزمون دکتری رشته ترجمه زیر مجموعه زبان می توانید از طریق شماره تماس ۰۲۱۶۶۹۸۹۲۴۸ از سراسر کشور از ساعت ۹ صبح الی ۷ عصر با مشاوران دکترا تست در تماس باشید.

لیست دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری رشته ترجمه

 

دروس در سطح کارشناسی:

۱)روش تدریس
 • کتاب Celce-Murcia, M. (Ed). (2001). Teaching English as a Foreign Language. (Third Edition). Boston: Heinle and Heinle.
 • کتاب Brown, H. D. (2001). Teaching by Principles: An Interaction Approach to Language Pedagogy. (Second Edition). New York: Longman Inc.
 • کتاب Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and Principles in Language Teaching. (Second Edition). Oxford: Oxford University Press.
۲)زبان شناسی
 • کتاب Fromkin, V., Rodman, R., Hyams, N. (2007). An introduction to Language. New York, Thomson Wordsworth.
 • کتاب Cook, G. (1989). Discourse. Hong Kong: Oxford University Press.
 • کتاب Richards, J. C., Schmidt, R. (2002). Longman dictionary of language teaching and applied linguistics. Essex: Pearson Education

 

دروس در سطح کارشناسی ارشد:

۱)روش تحقیق در ترجمه
 • کتاب The MAP: A Beginner’s Guide to Doing Research in Translation Studies, by Jenny Williams & Andrew Chesterman
 • کتاب Research Methodologies in Translation Studies, by Gabriela Saldanha & Sharon O’Brien
 • کتاب Researching Translation and Interpreting. Edited by Claudia V. Angelelli & Brian James Baer
۲)نظریه های ترجمه
 • کتاب Venuti, L. (1992). Rethinking Translation: Discourse, Subjectivity, Ideology. London: Routledge.
 • کتاب Kuhiwczak, P. & Littau, K. (2007). A Companion to Translation Studies. Wiley.
 • کتاب Tymoczko, M. & Gentzler, E. (2000). Translation and Power. Amherst & Boston: University of Massachusetts Press.
۳)نقد ترجمه
 • کتاب Translation Quality Assessment: Past and Present. Juliane House
 • کتاب Developing Translation Competence. Edited by Christina Schaffner & Beverly Adab (Part III Only)
 • کتاب Different Methods of evaluating Student Translations: The Question of Validity, by Christopher Waddington
۴)فرهنگ و جامعه شناسی در ترجمه
 • کتاب Translation, Power and Subversion. Edited by Roman Alvarez & Monday. Carmen-Africa Vidal. UK: Multilingual Matters Ltd, 1996.
 • کتاب Constructing Cultures. Edited Susan Bassett & Andrew Lefevere. UK: Multilingual Matters Ltd, 1998.
 • کتاب Apropos of Ideology. Edited by Maria Calzada Perez. London; Routledge, 2014.
 • کتاب  Sociological Turn in Translation Studies & Interpreting. Edited by Claudia V. Angelelli. Amsterdam: John Benjamins, 2014

 

لیست منابع برای دروس استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی

دروس استعداد تحصیلی

 • استعداد تحصیلی ، نویسندگان : هادی مسیح خواه و محمد وکیلی انتشارات فرهنگ

دروس زبان انگلیسی

 • کتاب های تخصصی انتشارات سمت ، ۱۱۰۰ لغت ضروری