تماس با دکترا تست: ۰۲۱۶۶۹۸۹۲۴۸ تاریخ امروزسه شنبه , ۲۵ آبان ۱۴۰۰

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران- مدیریت منابع آب

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران- مدیریت منابع آبمنابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران مدیریت منابع آب

 

این مقاله مختص رشته مهندسی عمران مدیریت منابع آب جزو رشته های امتحانی گروه فنی و مهندسی میباشد که میتوانید منابع این رشته را از بین منابع آزمون دکتری گروه فنی و مهندسی انتخاب و مطالعه کنید.

بسیاری از داوطلبان بر این باورند موفقیت در آزمون دکتری بسیار سخت است و مسیر دشواری پیش روی آنان قرار گرفته است. پرسش بسیاری از دانش آموختگان در رابطه با زمان ثبت نام در کنکور دکتری، شرایط و ضوابط ثبت نام، تفاوت میان دکتری دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد، بهترین منابع کنکور آزمون دکتری سراسری و آزاد، طریقه موفقیت در مصاحبه دکتری و دیگر پرسش های متداول یست که در موفقیت و یا عدم موفقیت آنان تاثیر خواهد داشت.

پیش از سال ۱۳۹۶ ثبت نام در کنکور مقطع دکتری دانشگاه آزاد و سراسری تفکیک شده و جدا از یکدیگر انجام و برگزار میشد اما از سال ۹۶ به بعد آزمون های دانشگاه های سراسری و آزاد مقطع دکتری در هم ادغام شد بطوریکه داوطلبان کنکور مقطع دکتری تنها نیاز است یک دفترچه ثبت نام آزمون تهیه نموده و در یک آزمون مشترک شرکت نمایند. از آنجایی که سوالات یکسان و یکنواخت طراحی می شود داوطلبان دانشگاه ها بایستی منابع یکسانی را تهیه و مطالعه نمایند. در ادامه به منابع آزمون دکتری رشته مدیریت منابع آب اشاره خواهد شد.

داوطلبان مقطع دکتری توجه داشته باشند مطابق سرفصل دروس امتحانی که در آزمون کتبی دارند منابع را مطالعه کنند و از آنجایی که منابعی برای سرفصل های امتحانی ارائه نشده است می توانند قبل از مطالعه منابع با مشاوران مجموعه در تماس باشند. منابع آزمون دکتری را مباحثی همچون استعداد تحصیلی با ضرایب یک، زبان انگلیسی با ضریب یک، دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب چهار عناوین این رشته ها را تشکیل می دهند.

 

پیش از تهیه منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران مدیریت منابع آب زیر مجموعه فنی مهندسی می توانید از طریق شماره تماس ۰۲۱۶۶۹۸۹۲۴۸ از سراسر کشور از ساعت ۹ صبح الی ۷ عصر با مشاوران دکترا تست در تماس باشید.

 

 

لیست دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری رشته مدیریت منابع آب

 

دروس در سطح کارشناسی:

۱)مکانیک جامدات
 • بیر جانسون، ترجمه ابراهیم واحدیان؛
 • مقاومت مصالح تیموشنکو؛
 • تحلیل سازه مهندس مجید بدیعی (۴ جلد)؛
 • تحلیل سازه، مهندس شاپور طاحونی؛

 

دروس در سطح کارشناسی ارشد:

۱)آب های زیرزمینی پیشرفته
 • David Keith Todd, and Larry W. Mays, “ Groundwater Hydrology” Wiley,1980کتاب.
 • Charles R. Fitts, “ Groundwater Science” Academic Press, 2012کتاب 
 • David R. Maidment, “ Handbook of Hydrology” McGraw Hill Professional,1993کتاب 
 • Lakkshmi N. Reddi, “ Seepage on soils (principles and application)” John Wiley & Sons,2003کتاب
 • David B. McWhorter and Daniel K. Sunada, “ Groundwater Hydrology and Hydraulics”Waterکتاب  Resources Pubns,2010.
۲)هیدرولوژی مهندسی پیشرفته
 • کتاب Chow, V.T., Maidment, D.R., and Mays, L.W.,” Applied Hydrology”, McGraw Hill Book Company, 1988.
 • کتاب Maidment, D.R., (Editor in Chief), “ Handbook of Hydrology”, McGraw Hill Book Company, 1993.
 • کتاب Mays, L.W., “Water Resources Handbook”, McGraw Hill Book Company, 1996.
 • کتاب Linsdley, R.K., Kohler, M.A., and Paulhus, J.L.H.” Hydrology for Engineers”, McGraw Hill Book Company, 1988.
 • کتاب Bedient, P.B., Huber, W.C., “Hydrology and Floodplain Analysis”, Prentice Hall, 2002

 

لیست منابع برای دروس استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی

دروس استعداد تحصیلی

 • استعداد تحصیلی ، نویسندگان : هادی مسیح خواه و محمد وکیلی انتشارات فرهنگ

دروس زبان انگلیسی

 • کتاب های تخصصی انتشارات سمت ، ۱۱۰۰ لغت ضروری