تماس با دکترا تست: ۰۲۱۶۶۹۸۹۲۴۸ تاریخ امروزسه شنبه , ۲۵ آبان ۱۴۰۰

منابع آزمون دکتری زیست شناسی گیاهی سیستماتیک و بوم شناسی

منابع آزمون دکتری زیست شناسی گیاهی سیستماتیک و بوم شناسیمنابع آزمون دکتری رشته زیست گیاهی بوم شناسی

 

این مقاله مختص رشته زیست شناسی گیاهی سیستماتیک و بوم شناسی جزو رشته های امتحانی گروه علوم پایه میباشد که میتوانید منابع این رشته را از بین منابع آزمون دکتری گروه علوم پایه انتخاب و مطالعه کنید.

بسیاری از داوطلبان بر این باورند موفقیت در آزمون دکتری بسیار سخت است و مسیر دشواری پیش روی آنان قرار گرفته است. پرسش بسیاری از دانش آموختگان در رابطه با زمان ثبت نام در کنکور دکتری، شرایط و ضوابط ثبت نام، تفاوت میان دکتری دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد، بهترین منابع کنکور آزمون دکتری سراسری و آزاد، طریقه موفقیت در مصاحبه دکتری و دیگر پرسش های متداول یست که در موفقیت و یا عدم موفقیت آنان تاثیر خواهد داشت.

پیش از سال ۱۳۹۶ ثبت نام در کنکور مقطع دکتری دانشگاه آزاد و سراسری تفکیک شده و جدا از یکدیگر انجام و برگزار میشد اما از سال ۹۶ به بعد آزمون های دانشگاه های سراسری و آزاد مقطع دکتری در هم ادغام شد بطوریکه داوطلبان کنکور مقطع دکتری تنها نیاز است یک دفترچه ثبت نام آزمون تهیه نموده و در یک آزمون مشترک شرکت نمایند. از آنجایی که سوالات یکسان و یکنواخت طراحی می شود داوطلبان دانشگاه ها بایستی منابع یکسانی را تهیه و مطالعه نمایند. در ادامه به منابع آزمون دکتری رشته زیست گیاهی بوم شناسی اشاره خواهد شد.

داوطلبان مقطع دکتری توجه داشته باشند مطابق سرفصل دروس امتحانی که در آزمون کتبی دارند منابع را مطالعه کنند و از آنجایی که منابعی برای سرفصل های امتحانی ارائه نشده است می توانند قبل از مطالعه منابع با مشاوران مجموعه در تماس باشند. منابع آزمون دکتری را مباحثی همچون استعداد تحصیلی با ضرایب یک، زبان انگلیسی با ضریب یک، دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب چهار عناوین این رشته ها را تشکیل می دهند.

 

پیش از تهیه منابع آزمون دکتری رشته زیست شناسی گیاهی بوم شناسی زیر مجموعه علوم پایه می توانید از طریق شماره تماس ۰۲۱۶۶۹۸۹۲۴۸ از سراسر کشور از ساعت ۹ صبح الی ۷ عصر با مشاوران دکترا تست در تماس باشید.

لیست دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری رشته زیست شناسی گیاهی سیستماتیک و بوم شناسی

 

دروس در سطح کارشناسی:

۱)فیزیولوژی گیاهی
 • تایز و زایگر، فیزیولوژی گیاهی، ترجمه: انجمن زیست‌شناسی ایران؛
 • دکتر حسن ابراهیم‌زاده، فیزیولوژی گیاهی، انتشارات دانشگاه تهران؛
 • هورست مارشنر، تغذیه معدنی گیاهان عالی، ترجمه خلدبرین، انتشارات دانشگاه شیراز؛
 • دکتر علی احمدی، فیزیولوِی گیاهی، انتشارات دانشگاه تهران؛
 • دکتر خاوری نژاد، فتوسنتز در گیاهان عالی؛
۲)سیستماتیک گیاهی و تکوین گیاهی
 • گیاه شناسی جلد ۱و۲، دکتر احمد قهرمان؛
 • ارگانوژنز و مورفوژنز گیاهی، دکتر مرتضی عطری؛
 • آناتومی گیاهی فان، ترجمه آذرنوش جعفری؛
 • سیستماتیک گیاهی سینگ، ترجمه آذرنوش جعفری؛
 • رده بندی گیاهی، ولی ا… مظفریان (۲جلد)؛

 

دروس در سطح کارشناسی ارشد:

۱)تاکسونومی جدید
 • کتاب تاکسونومی گیاهی و سیستماتیک زیستی، تالیف کلایو استیس، ترجمه احمدرضا خسروی، انتشارات دانشگاه شیراز؛
 • کتاب فوزاریوم: بیولوژی، اکولوژی و تاکسونومی، تالیف حسین صارمی، انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد مشهد)؛
 • کتاب کلیات تاکسونومی گیاهی، تالیف سی جفری، ترجمه محمد حسن راشد محصل، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد؛
 • کتاب درختان و درختچه¬های ایران، تالیف غلامرضا بخشی خانیکی، انتشارت پیام نور؛
 • کتاب گوناگونی و پیدایش انواع در گیاهان عالی (اصول بنیادی سیستماتیک مدرن)، تالیف منتیل بیدول، ترجمه علی اصغر معصومی، انتشارات جهاد دانشگاهی؛
۲)اکولوژی پوشش های گیاهی
 • کتاب اکولوژی توصیفی و آماری پوشش گیاهی، تالیف محمدرضا مقدم، انتشارات دانشگاه تهران؛
 • کتاب اکولوژی پوششهای گیاهی (رشته زیست شناسی )، تالیف یونس عصری، انتشارات دانشگاه پیام نور؛
۳)جغرافیای گیاهی و فلور ایران
 • کتاب جغرافیای گیاهی، تالیف مه لقا قربانعلی، انتشارات سمت؛
 • کتاب جغرافیای گیاهی (رشته زیست شناسی )، تالیف یونس عصری، انتشارات دانشگاه پیام نور؛
 • کتاب اکولوژی شهری (جغرافیای گیاهی شهری و روستایی)، تالیف عباس شاهسواری، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا؛
 • کتاب فلور ایران، تالیف بهنام حمزه و فریده عطار، انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور؛
 • کتاب فلور ایران (رشته زیست شناسی )، تالیف مهدی یوسفی، انتشارات دانشگاه پیام نور؛
 • کتاب نگرشی بر فلور و پوشش گیاهی بیابانهای ایران (بخش اول): بررسی پوشش گیاهی و تجزیه فیتوسوسیولوژیک گروههای گیاهی (دشت کویر، دشت لوت و جازموریان)، تالیف ژ لئونارد، ترجمه مه لقا قربانعلی، انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع:

 

لیست منابع برای دروس استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی

دروس استعداد تحصیلی

 • استعداد تحصیلی ، نویسندگان : هادی مسیح خواه و محمد وکیلی انتشارات فرهنگ

دروس زبان انگلیسی

 • کتاب های تخصصی انتشارات سمت ، ۱۱۰۰ لغت ضروری