تماس با دکترا تست: ۰۲۱۶۶۹۸۹۲۴۸ تاریخ امروزسه شنبه , ۲۵ آبان ۱۴۰۰

منابع آزمون دکتری زیست شناسی گیاهی فیزیولوژی

منابع آزمون دکتری زیست شناسی گیاهی فیزیولوژیمنابع آزمون دکتری رشته زیست گیاهی فیزیولوژی

 

این مقاله مختص رشته زیست شناسی گیاهی فیزیولوژی جزو رشته های امتحانی گروه علوم پایه میباشد که میتوانید منابع این رشته را از بین منابع آزمون دکتری گروه علوم پایه انتخاب و مطالعه کنید.

بسیاری از داوطلبان بر این باورند موفقیت در آزمون دکتری بسیار سخت است و مسیر دشواری پیش روی آنان قرار گرفته است. پرسش بسیاری از دانش آموختگان در رابطه با زمان ثبت نام در کنکور دکتری، شرایط و ضوابط ثبت نام، تفاوت میان دکتری دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد، بهترین منابع کنکور آزمون دکتری سراسری و آزاد، طریقه موفقیت در مصاحبه دکتری و دیگر پرسش های متداول یست که در موفقیت و یا عدم موفقیت آنان تاثیر خواهد داشت.

پیش از سال ۱۳۹۶ ثبت نام در کنکور مقطع دکتری دانشگاه آزاد و سراسری تفکیک شده و جدا از یکدیگر انجام و برگزار میشد اما از سال ۹۶ به بعد آزمون های دانشگاه های سراسری و آزاد مقطع دکتری در هم ادغام شد بطوریکه داوطلبان کنکور مقطع دکتری تنها نیاز است یک دفترچه ثبت نام آزمون تهیه نموده و در یک آزمون مشترک شرکت نمایند. از آنجایی که سوالات یکسان و یکنواخت طراحی می شود داوطلبان دانشگاه ها بایستی منابع یکسانی را تهیه و مطالعه نمایند. در ادامه به منابع آزمون دکتری رشته زیست گیاهی فیزیولوژی اشاره خواهد شد.

داوطلبان مقطع دکتری توجه داشته باشند مطابق سرفصل دروس امتحانی که در آزمون کتبی دارند منابع را مطالعه کنند و از آنجایی که منابعی برای سرفصل های امتحانی ارائه نشده است می توانند قبل از مطالعه منابع با مشاوران مجموعه در تماس باشند. منابع آزمون دکتری را مباحثی همچون استعداد تحصیلی با ضرایب یک، زبان انگلیسی با ضریب یک، دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب چهار عناوین این رشته ها را تشکیل می دهند.

 

پیش از تهیه منابع آزمون دکتری رشته زیست شناسی گیاهی فیزیولوژی زیر مجموعه علوم پایه می توانید از طریق شماره تماس ۰۲۱۶۶۹۸۹۲۴۸ از سراسر کشور از ساعت ۹ صبح الی ۷ عصر با مشاوران دکترا تست در تماس باشید.

لیست دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری رشته زیست گیاهی فیزیولوژی

 

دروس در سطح کارشناسی:

۱)فیزیولوژی گیاهی
 • تایز و زایگر، فیزیولوژی گیاهی، ترجمه: انجمن زیست‌شناسی ایران؛
 • دکتر حسن ابراهیم‌زاده، فیزیولوژی گیاهی، انتشارات دانشگاه تهران؛
 • هورست مارشنر، تغذیه معدنی گیاهان عالی، ترجمه خلدبرین، انتشارات دانشگاه شیراز؛
 • دکتر علی احمدی، فیزیولوِی گیاهی، انتشارات دانشگاه تهران؛
 • دکتر خاوری نژاد، فتوسنتز در گیاهان عالی؛
۲)سیستماتیک گیاهی و تکوین گیاهی
 • گیاه شناسی جلد ۱و۲، دکتر احمد قهرمان؛
 • ارگانوژنز و مورفوژنز گیاهی، دکتر مرتضی عطری؛
 • آناتومی گیاهی فان، ترجمه آذرنوش جعفری؛
 • سیستماتیک گیاهی سینگ، ترجمه آذرنوش جعفری؛
 • رده بندی گیاهی، ولی ا… مظفریان (۲جلد)؛

 

دروس در سطح کارشناسی ارشد:

۱)جذب و انتقال در گیاهان
 • ابراهیم‌زاده، حسن. فیزیولوژی گیاهی، انتشارات دانشگاه تهران؛
 • تایز و زایگر، فیزیولوژی گیاهی، گروه مترجمین زیرنظر دكتر حسن ابراهیم‌زاده، انتشارات خانه زیست‌شناسی؛
 • قربانلی، مه‌‌لقا. جذب و انتقال در گیاهان، انتشارات دانشگاه پیام نور؛
۲)متابولیسم گیاهی
 • فیزیولوژی گیاهی، تایز و زایگر، ترجمة خانه زیست‌شناسی، دكتر ابراهیم‌زاده و همكاران، نشر خانه زیست‌شناسی، ۱۳۸۶؛
 • فیزیولوژی گیاهی، مبحث متابولیسم گیاهی، دكتر ابراهیم‌زاده، انتشارات دانشگاه تهران؛
 • متابولیسم گیاهی پیشرفته، مه‌لقا قربانلی، رکسانا بنیادی، ‏‫۱۳۸۷؛
 • م‍ت‍اب‍ول‍ی‍س‍م‌گ‍ی‍اه‍ی، م‍ه‌ل‍ق‍ا ق‍رب‍ان‍ل‍ی‌، رض‍ا ح‍اج‍ی‌ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ب‍غ‍دادآب‍ادی، وی‍راس‍ت‍ار ع‍ل‍م‍ی ‌غ‍لام‍رض‍ا ب‍خ‍ش‍ی‌خ‍ان‍ی‍ک‍ی‌؛
۳)فتوسنتز
 • کتاب فیزیولوژی گیاهی (فتوسنتز)، تالیف حسن ابراهیم زاده، انتشارات دانشگاه تهران؛
 • کتاب فیزیولوژی گیاهی (سلول، تنفس، فتوسنتز)، تالیف رمضانعلی خاوری نژاد، انتشارات دانشگاه تربیت معلم؛
 • کتاب فیزیولوژی گیاهی: نور، فتوسنتز و تنش های محیطی، تالیف نسیم رودباری و شهرام رودباری، انتشارات هوشمند تدبیر؛
 • کتاب فیزیولوژی گیاهی (فتوسنتز و تنفس)، تالیف شهرام نام جویان، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس؛

 

لیست منابع برای دروس استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی

دروس استعداد تحصیلی

 • استعداد تحصیلی ، نویسندگان : هادی مسیح خواه و محمد وکیلی انتشارات فرهنگ

دروس زبان انگلیسی

 • کتاب های تخصصی انتشارات سمت ، ۱۱۰۰ لغت ضروری