تماس با دکترا تست: ۰۲۱۶۶۹۸۹۲۴۸ تاریخ امروزسه شنبه , ۲۵ آبان ۱۴۰۰

منابع آزمون دکتری گروه علوم انسانی

منابع آزمون دکتری علوم انسانی

منابع آزمون دکتری گروه آزمایشی علوم انسانی ۱۴۰۱

 

بسیاری از داوطلبان بر این باورند موفقیت در آزمون دکتری بسیار سخت است و مسیر دشواری پیش روی آنان قرار گرفته است. پرسش بسیاری از دانش آموختگان در رابطه با زمان ثبت نام در کنکور دکتری، شرایط و ضوابط ثبت نام، تفاوت میان دکتری دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد، بهترین منابع کنکور آزمون دکتری سراسری و آزاد، طریقه موفقیت در مصاحبه دکتری و دیگر پرسش های متداول یست که در موفقیت و یا عدم موفقیت آنان تاثیر خواهد داشت. در مقاله پیش رو به لیستی از منابع آزمون دکتری گروه علوم انسانی برای داوطلبان مقطع دکتری اشاره شده است.

پیش از سال ۱۳۹۶ ثبت نام در کنکور مقطع دکتری دانشگاه آزاد و سراسری تفکیک شده و جدا از یکدیگر انجام و برگزار میشد اما از سال ۹۶ به بعد آزمون های دانشگاه های سراسری و آزاد مقطع دکتری در هم ادغام شد بطوریکه داوطلبان کنکور مقطع دکتری تنها نیاز است یک دفترچه ثبت نام آزمون تهیه نموده و در یک آزمون مشترک شرکت نمایند. از آنجایی که سوالات یکسان و یکنواخت طراحی می شود داوطلبان دانشگاه ها بایستی منابع یکسانی را تهیه و مطالعه نمایند. در ادامه لیستی از رشته های گروه علوم انسانی ذکر شده است که دانشجویان میتوانند رشته خود را از میان منایع آزمون دکتری گروه علوم انسانی انتخاب و مطالعه کنند.

 

پیش از تهیه منابع آزمون دکتری هر یک از رشته های علوم انسانی می توانید از طریق شماره تماس ۰۲۱۶۶۹۸۹۲۴۸ از سراسر کشور از ساعت ۹ صبح الی ۷ عصر با مشاوران دکترا تست در تماس باشید.

 

در گروه علوم انسانی تعداد  ۵۷  رشته تعریف شده است منتهی مباحثی همچون استعداد تحصیلی با ضرایب یک، زبان انگلیسی با ضریب یک، دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب چهار عناوین این رشته ها را تشکیل می دهند. با کلیک کردن روی عنوان رشته مدنظر خود در لیست زیر ، می توانید لیست منابع آزمون دکتری رشته مربوطه را مشاهده کنید.

 

لیست رشته های موجود در مقطع دکتری علوم انسانی:

 

 

 1. منابع آزمون مقطع دکتری زبان و ادبیات فارسی
 2. منابع آزمون مقطع دکتری جغرافیای سیاسی
 3. منابع آزمون مقطع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 4. منابع آزمون مقطع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 
 5. منابع آزمون مقطع دکتری ژئوموفولوژی
 6. منابع آزمون مقطع دکتری آب و هوا شناسی 
 7. منابع آزمون مقطع دکتری سنجش از راه دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 
 8. منابع آزمون مقطع دکتری علوم اقتصاد
 9. منابع آزمون مقطع دکتری مدیریت ورزشی
 10. منابع آزمون مقطع دکتری فیزیولوژی ورزشی
 11. منابع آزمون مقطع دکتری آسیب شناسی ورزشی
 12. منابع آزمون مقطع دکتری رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
 13. منابع آزمون مقطع دکتری بیومکانیک ورزشی
 14. منابع آزمون مقطع دکتری تاریخ اسلام
 15. منابع آزمون مقطع دکتری تاریخ ایران بعد اسلام
 16. منابع آزمون مقطع دکتری تاریخ ایران قبل از اسلام
 17. منابع آزمون مقطع دکتری علوم اجتماعی
 18. منابع آزمون مقطع دکتری جمعیت شناسی
 19. منابع آزمون مقطع دکتری مددکاری اجتماعی
 20. منابع آزمون مقطع دکتری علوم قرآن و حدیث
 21. منابع آزمون مقطع دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی
 22. منابع آزمون مقطع دکتری ادیان و عرفان
 23. منابع آزمون مقطع دکتری الهیات و معارف اسلامی-تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 24. منابع آزمون مقطع دکتری فلسفه و کلام اسلامی
 25. منابع آزمون مقطع دکتری فقه شافعی
 26. منابع آزمون مقطع دکتری فلسفه
 27. منابع آزمون مقطع دکتری فلسفه منطق
 28. منابع آزمون مقطع دکتری فلسفه علم
 29. منابع آزمون مقطع دکتری فلسفه تعلیم و تربیت
 30. منابع آزمون مقطع دکتری برنامه ریزی درسی
 31. منابع آزمون مقطع دکتری مدیریت آموزشی
 32. منابع آزمون مقطع دکتری روانشناسی تربیتی
 33. منابع آزمون مقطع دکتری تکنولوژی آموزشی
 34. منابع آزمون مقطع دکتری آموزش عالی
 35. منابع آزمون مقطع دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
 36. منابع آزمون مقطع دکتری مشاوره
 37. منابع آزمون مقطع دکتری سنجش و اندازه گیری
 38. منابع آزمون مقطع دکتری روانشناسی
 39. منابع آزمون مقطع دکتری علم اطالاعات و دانش شناسی
 40. منابع آزمون مقطع دکتری حقوق عمومی
 41. منابع آزمون مقطع دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
 42. منابع آزمون مقطع دکتری حقوق بین المللی عمومی
 43. منابع آزمون مقطع دکتری حقوق خصوصی
 44. منابع آزمون مقطع دکتری حقوق نفت و گاز
 45. منابع آزمون مقطع دکتری مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل
 46. منابع آزمون مقطع دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی
 47. منابع آزمون مقطع دکتری مدیریت دولتی
 48. منابع آزمون مقطع دکتری مدیریت صنعتی
 49. منابع آزمون مقطع دکتری مدیریت قرارداد های بین المللی نفت و گاز
 50. منابع آزمون مقطع دکتری گردشگری
 51. منابع آزمون مقطع دکتری مالی
 52. منابع آزمون مقطع دکتری حسابداری
 53. منابع آزمون مقطع دکتری علوم ارتباطات
 54. منابع آزمون مقطع دکتری باستان شناسی
 55. منابع آزمون مقطع دکتری محیط زیست
 56. منابع آزمون مقطع دکتری مطالعات زنان
 57. منابع آزمون مقطع دکتری مدرسی معارف اسلامی