تماس با دکترا تست: ۰۲۱۶۶۹۸۹۲۴۸ تاریخ امروزسه شنبه , ۲۵ آبان ۱۴۰۰

منابع آزمون دکتری گروه کشاورزی و منابع طبیعی

منابع آزمون دکتری گروه کشاورزی منابع طبیعی

منابع آزمون دکتری گروه آزمایشی کشاورزی ۱۴۰۱

 

بسیاری از داوطلبان بر این باورند موفقیت در آزمون دکتری بسیار سخت است و مسیر دشواری پیش روی آنان قرار گرفته است. پرسش بسیاری از دانش آموختگان در رابطه با زمان ثبت نام در کنکور دکتری، شرایط و ضوابط ثبت نام، تفاوت میان دکتری دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد، بهترین منابع کنکور آزمون دکتری سراسری و آزاد، طریقه موفقیت در مصاحبه دکتری و دیگر پرسش های متداول یست که در موفقیت و یا عدم موفقیت آنان تاثیر خواهد داشت. در مقاله پیش رو به لیستی از منابع آزمون دکتری گروه کشاورزی و منابع طبیعی برای داوطلبان مقطع دکتری اشاره شده است.

پیش از سال ۱۳۹۶ ثبت نام در کنکور مقطع دکتری دانشگاه آزاد و سراسری تفکیک شده و جدا از یکدیگر انجام و برگزار میشد اما از سال ۹۶ به بعد آزمون های دانشگاه های سراسری و آزاد مقطع دکتری در هم ادغام شد بطوریکه داوطلبان کنکور مقطع دکتری تنها نیاز است یک دفترچه ثبت نام آزمون تهیه نموده و در یک آزمون مشترک شرکت نمایند. از آنجایی که سوالات یکسان و یکنواخت طراحی می شود داوطلبان دانشگاه ها بایستی منابع یکسانی را تهیه و مطالعه نمایند. در ادامه لیستی از رشته های گروه کشاورزی ذکر شده است که دانشجویان میتوانند رشته خود را از میان منایع آزمون دکتری گروه کشاورزی و منابع طبیعی انتخاب و مطالعه کنند.

 

پیش از تهیه منابع آزمون دکتری هر یک از رشته های کشاورزی و منابع طبیعی می توانید از طریق شماره تماس ۰۲۱۶۶۹۸۹۲۴۸ از سراسر کشور از ساعت ۹ صبح الی ۷ عصر با مشاوران دکترا تست در تماس باشید.

 

در گروه کشاورزی و منابع طبیعی تعداد ۲۳ رشته تعریف شده است منتهی مباحثی همچون استعداد تحصیلی با ضرایب یک، زبان انگلیسی با ضریب یک، دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب چهار عناوین این رشته ها را تشکیل می دهند. با کلیک کردن روی عنوان رشته مدنظر خود در لیست زیر ، می توانید لیست منابع آزمون دکتری رشته مربوطه را مشاهده کنید.

 

لیست رشته های موجود در مقطع دکتری کشاورزی و منابع طبیعی:

 

 1. منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی محیط زیست
 2. منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم
 3. منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 4. منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی باغبانی
 5. منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی
 6. منابع آزمون دکتری اقتصاد کشاورزی
 7. منابع آزمون دکتری مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی- بیولوژی و آناتومی
 8. منابع آزمون دکتری مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی- کامپوزیت های لیگنو سلولزی
 9. منابع آزمون دکتری مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک
 10. منابع آزمون دکتری مدیریت منابع خاک
 11. منابع آزمون دکتری علوم دامی
 12. منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی
 13. منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی آب- سازه های آبی
 14. منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی آب- منابع آب
 15. منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی
 16. منابع آزمون دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی
 17. منابع آزمون دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی
 18. منابع آزمون دکتری ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
 19. منابع آزمون دکتری حشره شناسی کشاورزی
 20. منابع آزمون دکتری بیماری شناسی گیاهی
 21. منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی مرتع
 22. منابع آزمون دکتری مدیریت و کنترل بیایان 
 23. منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی آبخیز