تماس با دکترا تست: ۰۲۱۶۶۹۸۹۲۴۸ تاریخ امروزیکشنبه , ۲۳ آبان ۱۴۰۰
راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون دکتریراهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری

راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری

دانلود راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری

سرعت پرشتاب علم و فناوري و ظهور پيشرفت هاي عظيم علمي در هزاره سوم، كشورهاي جهان را در شرايطي قرار داده است كه ايجاد تحول راهبردي در برنامه هاي توسعه، امري حياتي و گامي اساسي در جهت توسعه همه جانبه است. لذا نهادهاي مولد انديشه، نقش كليدي در تبيين و تحقق اين تحول راهبردي با الهام از برنامه هاي توسعه و اهداف بلند سند چشمانداز جمهوري اسلامي خواهند داشت. بر اين اساس متوليان و برنامه ريزان حوزه آموزش عالي كشور همسو و هماهنگ با نهضت تحول خواهي كشور و بهره مندي از فرصتهاي پيش آمده در راستاي ارتقاي كيفيت علمي و آموزشي، لزوم بازنگري آيين نامه ها، ضوابط و مقررات آموزشي و نحوه پذيرش دانشجو را در اولويتهاي كاري خود قرار دادهاند. آزمون دكتري سال ۱۳۹۹ نيز براساس قانون سنجش و پذيرش شوراي » ۹۴ مجلس محترم شوراي اسلامي و مصوبات /۱۲/ دانشجو در دوره هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب مورخ ۱۸ درقالب دو مرحله سنجش علمي (آزمون متمركز) و مصاحبه علمي و سنجش عملي و ارزيابي « سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تكميلي سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري) برگزار ميشود. لذا برای دانلود راهنمای شرايط و ضوابط ثبت نام و شركت داوطلبان در آزمون مذكور بر روی آن کلیک کنید.

راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *